Doradcy Podatkowi

Jako doradcy podatkowi jesteśmy uprawnieni do wykonywania czynności doradztwa podatkowego zastrzeżonych ustawowo dla podmiotów uprawnionych do ich zawodowego wykonywania. Zawód doradcy podatkowego, który stanowi jeden z zawodów zaufania publicznego, pozwala na zapewnienie Państwu gwarancji wykonywania zawodu w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodnie z najnowszą wiedzą.

Naszym klientom oferujemy udzielanie bieżących porad i wyja­śnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej (także porady on-line). W powyższym zakresie sporządzamy także ekspertyzy i opinie prawne, a także wnioski o interpretacje podatkowe. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji pu­blicznej i sądami administracyjnymi.

Oferujemy także stałą obsługę prawno-podatkową, obejmującą udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością, sporządzenie opinii prawnych, opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych, reprezentowanie klienta przed sądami i organami administracji publicznej oraz uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach.

Nasi doradcy podatkowi zapewniają obsługę prawno-podatkową w szerokim zakresie. Specjalizujemy się m.in. w sprawach z zakresu podatku VAT, akcyzy, podatków dochodowych i międzynarodowego prawa podatkowego, podatków i opłat lokalnych oraz odpowiedzialności osób trzecich.

 

DORADCY PODATKOWI

 

POZOSTALI PRACOWNICY