Portal Prawa Podatkowego

Cele i funkcje

Portalu Prawa Podatkowego www.poltax.pl

 

Cele i podstawowe założenia serwisu podatkowego.

Celem Portalu Poltax.PL jest dostarczenie podręcznej, łatwo dostępnej, podstawowej, ale profesjonalnej informacji o prawie podatkowym. Jedną z największych dolegliwości przy uprawianiu praktyki prawa podatkowego jest trudność w opanowaniu zmieniających się przepisów, interpretacji podatkowych, orzecznictwa, itp. Na temat podatków ukazuje się wprawdzie bardzo wiele książek, opracowań w czasopismach, publikuje się wiele orzeczeń sądowych, lecz nawet doświadczony prawnik nie jest w stanie opanować całego tego materiału w chwili, gdy on się ukazuje. Nie czyta, bo nie jest w stanie przeanalizować wszystkich, nie zawsze w danej chwili potrzebnych informacji. Potrzeba zapoznania się z danym problemem jest odroczona, lecz nie zinwentaryzowana, nie daje się łatwo zaspokoić w chwili, gdy zaistnieje taka potrzeba. Określony problem, wcześniej już gdzieś przeanalizowany, może się bowiem u konkretnego Podatnika pojawić o wiele później. Potrzebne mu jest zatem archiwizowanie i porządkowanie poszczególnych zagadnień. Wcześniej czy później i u niego pojawia się zapotrzebowanie na analizę danego problemu. Potencjalny Użytkownik Portalu Poltax.PL staje wówczas wobec potrzeby odnalezienia materiałów dotyczących danego problemu i rzetelnej ich analizy, z uwzględnieniem dotychczasowych poglądów doktryny, wytycznych MF, orzeczeń. Wymaga to dużego nakładu pracy, cofnięcia się do publikowanych już wcześniej opracowań. Być może ma on je w swoich zbiorach. Nie ma jednak gotowego materiału, aby szybko przygotować się do danej sprawy. Projekt Poltax.PL wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

 

Podstawowe założenia dotyczące treści Portalu

  1. Nota podatkowa

Serwis podatkowy to wydawnictwo składające się z haseł - not  - dotyczących poszczególnych problemów podatkowych. Nota podatkowa jest czymś pośrednim między hasłem encyklopedycznym a prawniczą analizą danego problemu (glosą).

Nota podatkowa zawiera pięć następujących elementów:

  • Akty prawne, które odnoszą się do komentowanej instytucji prawnej.
  • Komentarz.
  • Biografia.
  • Orzecznictwo.
  • Interpretacje urzędowe (wytyczne Ministerstwa Finansów, które dotyczą omawianej problematyki).

Nota serwisowa jest podstawową, dość krótką, lecz  wszechstronną i wyczerpującą informacją o danym problemie. Analiza konstrukcji prawnej zawarta w komentarzu może, lecz nie musi zawierać własnego stanowiska Autora. Wskazuje się jednak rozbieżności stanowisk, jeżeli istnieją.

Nota podatkowa zawiera także szereg elementów standardowych, związanych z koniecznością dostosowania jej do potrzeb przetwarzania elektronicznego.

  1. Elektroniczne porady prawne

Za pośrednictwem Portalu można uzyskać poradę prawną. W tym celu stworzona została funkcjonalność "Zapytaj eksperta".

  1. Newsletter

Portal umożliwia także nieodpłatne subskrybowanie Newsletteru