Jagoda Kondratowska-Muszyńska Doradca podatkowy / Konsultant prawny

Doradca podatkowy i konsultant prawny w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Została wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 13578.

Posiada doświadczenie w zakresie kontroli i postępowań podatkowych, w tym reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji. Udziela porad i sporządza opinie z zakresu prawa podatkowego. Przygotowuje projekty opinii prawnych w procesie legislacyjnym m.in. dla Biura Analiz Sejmowych. Zajmuje się prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządza zeznania i deklaracje podatkowe.

Poza obsługą podatkową posiada także doświadczenie w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, w szczególności dotyczącej rozliczania wynagrodzeń, świadczeń ZUS, prowadzenia dokumentacji pracowniczej (umowy, listy płac, karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, akta osobowe pracowników, świadectwa pracy, zaświadczenia), składania zgłoszeń i deklaracji do ubezpieczenia społecznego oraz wykonywania obowiązków w zakresie obliczania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Posiada także uprawnienia do reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu podatku VAT, podatków i opłat lokalnych oraz odpowiedzialności osób trzecich.

Opiekun Portalu Prawa Podatkowego POLTAX.PL.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo.

Autorka licznych publikacji, m.in.:

  1. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck - wydanie 9 - 2020; wydanie 8 - 2019; wydanie 7 – 2018; wydanie 6 - 2016/2017; wydanie 5 - 2014
  2. Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa podatkowego; Monitor Podatkowy, 2019, nr 7. s. 28-32; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
  3. Informacje o schematach podatkowych - znaczenie objaśnień podatkowych; Kazus podatkowy, 2019 (07), 2. s. 39-41; Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2019
  4. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego; Kazus podatkowy, 2018 (05), 3. s. 8-9; Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2018
  5. Opinia rady do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w sprawie zastosowania klauzuli; Monitor Podatkowy, 2018, nr 7. s. 19-22; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018
  6. Faktura zaliczkowa na 100% wartości a koszt uzyskania przychodu; Kazus podatkowy, 2018 (04), 2. s. 18-19; Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2018
  7. Faktura tylko do paragonu z NIP?; Kazus podatkowy, 2018 (03), 1. s. 8-9; Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2018
  8. Meta-interpretacje Ministra Finansów; Monitor Podatkowy, 2016, nr 11. s. 17-21; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
  9. Ewolucja ustaw podatkowych w latach 1989-2016; Monitor Podatkowy, 2016, nr 7. s. 24-30; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
  10. Reforma ustroju rolnego – analiza zmian; Nieruchomości C.H. Beck, 2016, nr 4. s. 4-6; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016

Laureatka XIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Łodzi pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"; glosa do wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Go 168/16 (19 grudnia 2016 r., Łódź).