Jagoda Kondratowska-Muszyńska Doradca podatkowy / Konsultant prawny

Doradca podatkowy i konsultant prawny w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Została wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 13578.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo.


Posiada doświadczenie w zakresie kontroli i postępowań podatkowych, w tym reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji. Udziela porad i sporządza opinie z zakresu prawa podatkowego. Przygotowuje projekty opinii prawnych. Zajmuje się prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządza zeznania i deklaracje podatkowe.
Poza obsługą podatkową posiada także doświadczenie w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, w szczególności dotyczącej rozliczania wynagrodzeń, świadczeń ZUS, prowadzenia dokumentacji pracowniczej (umowy, listy płac, karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, akta osobowe pracowników, świadectwa pracy, zaświadczenia), składania zgłoszeń i deklaracji do ubezpieczenia społecznego oraz wykonywania obowiązków w zakresie obliczania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Posiada także uprawnienia do reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu podatku VAT, podatków i opłat lokalnych oraz odpowiedzialności osób trzecich.
Autorka licznych publikacji, m.in.:
1.    Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego przez organ nieupoważniony do działania”; Monitor Podatkowy, 2023, nr 4. s. 36-39; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023
2.    Interpretacje podatkowe. Analiza instrumentów prawnych w zakresie udzielania informacji o stosowaniu przepisów prawa daninowego + wzory do pobrania pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8356-053-3
3.    Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami + płyta CD” pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck - wydanie 2 – 2022; wydanie 1 - 2021
4.    Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck – wydanie 9 – 2020; wydanie 8 - 2019; wydanie 7 – 2018; wydanie 6 - 2016/2017; wydanie 5 – 2014
5.    Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa podatkowego; Monitor Podatkowy, 2019, nr 7. s. 28-32, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
6.    Informacje o schematach podatkowych - znaczenie objaśnień podatkowych; Kazus podatkowy, 2019 (07), 2. s. 39-41; Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2019
7.    Opinia rady do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w sprawie zastosowania klauzuli; Monitor Podatkowy, 2018, nr 7. s. 19-22; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018
8.    Meta-interpretacje Ministra Finansów; Monitor Podatkowy, 2016, nr 11. s. 17-21; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
9.    Ewolucja ustaw podatkowych w latach 1989-2016; Monitor Podatkowy, 2016, nr 7. s. 24-30; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
10.    Reforma ustroju rolnego – analiza zmian; Nieruchomości C.H. Beck, 2016, nr 4. s. 4-6; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016