Marta Damaz Doradca podatkowy

Doradca podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego. Została wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 13451.

 

Posiada doświadczenie w zakresie kontroli i postępowań podatkowych, w tym reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji. Udziela porad i sporządza opinie z zakresu prawa podatkowego. Przygotowuje projekty opinii prawnych (w tym m.in. dla Biura Analiz Sejmowych).

 

Posiada także uprawnienia do reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu podatków dochodowych, VAT i akcyzy.

 

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Administracja, specjalizacja: Finanse publiczne.

 

Autorka licznych publikacji, m.in.:

 

  1. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. prof. dr hab. H. Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck - wydanie 9 - 2020; wydanie 8 - 2019; wydanie 7 – 2018; wydanie 6 - 2016/2017; wydanie 5 - 2014
  2. Opodatkowanie dochodów małżonków i rodziny, w tym wynikających z zarządzania (dysponowania) majątkiem rodzinnym – obecny i postulowany model; Studia BAS Kancelarii Sejmu nr 2(54)/2018; Wyd. Sejmowe
  3. Rozwiązanie umowy a koszty uzyskania przychodu – wyrok WSA w Poznaniu; Kazus podatkowy, 2/2017; Wydawnictwo TaxPress
  4. Obowiązki organu podatkowego i uprawnienia podatnika w ramach szacowania podstawy opodatkowania [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce pod red. prof. dr hab. H. Dzwonkowskiego i J. Kulickiego, Wyd. Sejmowe; Warszawa 2016
  5. Zakres ulg w polskim systemie podatkowym [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce pod red. prof. dr hab. H. Dzwonkowskiego i J. Kulickiego, Wyd. Sejmowe; Warszawa 2016
  6. Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej; Finanse i prawo finansowe, nr 4/2014
  7. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy pod red. prof. dr hab. H. Dzwonkowskiego i prof. dr hab. G. Gołębiowskiego; Wyd. Sejmowe; Warszawa 2014
  8. Prawo finansowe. Podręcznik - pod red. prof. dr hab. H. Dzwonkowskiego i prof. dr hab. J. Glumińskiej-Pawlic; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2013