Martyna Stokfisz Asystentka Kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja.

Organizuje pracę sekretariatu kancelarii. Wspomaga Zespół w bieżącej obsłudze klientów.