DORADZTWO PRAWNE

Oferujemy specjalistyczną pomoc w zakresie prawa gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa zamówień publicznych, prawa spółek, prawa celnego oraz prawa administracyjnego.

Zakres usług:

  • wsparcie w transakcjach związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w zakresie reorganizacji oraz sukcesji,
  • doradztwo przy transakcjach sprzedaży oraz nabywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
  • sporządzanie projektów umów,
  • opracowywanie i analiza regulaminów zgodnie z obowiązującym prawem, dostosowywanie istniejących regulaminów do obowiązujących przepisów prawa, doradztwo prawne w zakresie stosowania regulaminów.

 

Porad prawnych i konsultacji udzielamy w siedzibie Kancelarii: Łódź, ul. Nowa 50.

Zapraszamy również do składania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego