DORADZTWO PODATKOWE

Oferujemy specjalistyczną pomoc w zakresie prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego, egzekucji administracyjnej i prowadzenia ksiąg podatkowych.
Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
5) wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej.
Porad prawnych i konsultacji udzielamy w siedzibie Kancelarii: Łódź, ul. Nowa 50.
Zapraszamy również do składania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego.