Interpretacje podatkowe

Zakres usług:

  • pomoc przy opracowaniu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  • pomoc przy sformułowaniu własnego stanowiska w sprawie,
  • składanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji w imieniu klienta,
  • odwołania i skargi od niekorzystnych interpretacji podatkowych,
  • reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi w zakresie uchylenia wydanej interpretacji podatkowej.