Stała obsługa prawna

Obok doradztwa jednym z głównych obszarów działalności jest stała obsługa prawna naszych klientów.

Stała obsługa prawna obejmuje:

  • świadczenie porad i konsultacji prawnych związanych z aktualną działalnością,
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • opiniowanie i projektowanie umów, statutów, regulaminów,
  • opracowywanie pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji publicznej,
  • uczestnictwo w przeprowadzanych negocjacjach.

W obsłudze prawnej posiadamy potwierdzone rekomendacjami doświadczenie – do tej pory zaufało nam już wiele przedsiębiorstw. Każdą sprawę prowadzimy indywidualnie oraz adekwatnie do potrzeb Klienta, w oparciu o wysokie kwalifikacje i wiedzę ekspertów Kancelarii.