Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Adwokat / Doradca podatkowy

Adwokat i doradca podatkowy. Został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 03904 oraz na listę adwokatów okręgu łódzkiego pod numerem LOD/Adw/99.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie kontroli i postępowań podatkowych, w tym reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji. Udziela porad i sporządza opinie z zakresu prawa podatkowego.

Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1974 -1978). Pełni funkcję Kierownika Zakładu Prawa Daninowego, Zobowiązań i Procedur Podatkowych w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tam też prowadzi działalność naukową. Zrealizował liczne staże naukowe na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona, Paryż X i Paryż XII), Uniwersytecie Kraju Basków w San Sebastian i w Akademii Prawa Podatkowego w Amsterdamie.

Był wykładowcą w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, dla której wykładał w największych miastach Europy (Bruksela, Berlin, Londyn, Manchester, Birmingham i Oslo). Prowadził również wykłady w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, gdzie sprawował dodatkowo funkcję prodziekana.

Od 1997 roku (z przerwą), jako ekspert Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne. Przez cztery lata pełnił stanowisko doradcy Ministra Finansów. Był również wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Działalność zawodową jako adwokat i doradca podatkowy prowadzi od 1985 roku. Jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, Rady Programowej Monitora Podatkowego oraz Studiów Biura Analiz Sejmowych. Należy do Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest autorem ponad 150 prac naukowych z zakresu prawa finansowego (głównie prawa podatkowego) oraz około 200 opinii prawnych. Na swoim koncie posiada także dwie monografie oraz liczne komentarze, artykuły i glosy. Komentarz do Ordynacji podatkowej pod jego redakcją (lub z jego udziałem) uzyskał do chwili obecnej siedem wydań. Był również organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych.