REPREZENTACJA KLIENTA PRZEZ URZĘDAMI I SĄDAMI

W ramach reprezentacji przygotowujemy wszelkie pisma procesowe, w tym w szczególności: odwołania, zażalenia, skargi do WSA, skargi kasacyjne, skargi do Trybunału Konstytucyjnego, wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.