Reprezentowanie klienta

Występowanie w imieniu Klienta przez sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej.

Sporządzanie pism procesowych i wniosków, w tym w szczególności: odwołań, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg do Trybunału Konstytucyjnego, wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.