Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź
Zespół
Jolanta Gorąca-Paczuska Doradca podatkowy Łódź

Jolanta Gorąca-Paczuska
Doradca podatkowy

Doradca podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Laureatka XII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Podatek VAT – dostosowywania regulacji polskich do norm unijnych na przykładzie instytucji odliczenia podatku naliczonego” za referat ”Obowiązek organu podatkowego odliczenia podatku naliczonego w decyzji” (14-15 października 2011 r., Warszawa). Wyróżniona na XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Łodzi za przedstawienie glosy do wyroku NSA z 24.06.2010 (II FSK 322/10) (13 grudnia 2011 r., Łódź). Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji.

Autorka publikacji:

1. Powstawanie nadpłaty w podatkach dochodowych, Monitor Podatkowy, nr 5/2012

2. Przesłanki zaistnienia nadpłaty, Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 2/2014

3. Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym, Monitor Podatkowy, nr 7/2014

4. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), C.H. Beck, 2013 “r. - wydanie 4, 2014 r. - wydanie 5, współautorstwo

5. Prawo podatkowe, H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, 2012 r. - wydanie 2, współautorstwo

6. Prawo finansowe, H. Dzwonkowski (red.), J. Gliniecka (red.), C.H. Beck, 2013 r., współautorstwo

7. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno- finansowy, H. Dzwonkowski (red.), Grzegorz Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Sejmowe, 2014 r. - wydanie 1, współautorstwo


powrót