Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź
Zespół
Jakub Marusik Doradca podatkowy Łódź

Jakub Marusik
Doradca podatkowy

Doradca podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo.

Wykładał na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla pracowników działów finansowych przedsiębiorstw, banków, głównych księgowych oraz doradców podatkowych.

Specjalista w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych w aspekcie międzynarodowym. Przygotowuje projekty opinii prawnych (w tym m.in. dla Biura Analiz Sejmowych). Autor i współautor licznych publikacji podatkowych, m.in.:

  1. Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte. C.H.Beck, 2017; wyd.3 - współautorstwo;
  2. Garść refleksji w oczekiwaniu na uchwałę 7 sędziów NSA w sprawie objęcia podatkiem VAT komorników sądowych. Monitor Podatkowy, 2017, nr 2. s. 21-27 - współautorstwo;
  3. Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego. Monitor Podatkowy Serwis, 2017, nr 1. s. 3-5;
  4. Ordynacja podatkowa. Komentarz 2016, wyd. 6 poprawione i zaktualizowane pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 6 poprawione i zaktualizowane; Warszawa 2016; ISBN: 978-83-255-8772-7;
  5. Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte. C.H.Beck, 2016 - współautorstwo;
  6. VAT od usług komorników sądowych w kontekście interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.6.2015 r. Monitor Podatkowy, 2016, nr 3. s. 18-25 - współautorstwo;
  7. Najistotniejsze zmiany w przedmiocie kontroli podatkowej. Monitor Podatkowy Serwis, 2015, nr 4. s. 6-9;
  8. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), C.H. Beck, 2014 r. - wydanie 5;
  9. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa. Difin, 2011 r. - współautorstwo.


powrót