Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź
Zespół
Jagoda Kondratowska Asystent / Dyrektor Biura Łódź

Jagoda Kondratowska
Asystent / Dyrektor Biura

Asystentka prof. Henryka Dzwonkowskiego. Dyrektor biura i konsultant podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik.

Doktorantka na Wydziele Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Opiekun Portalu Prawa Podatkowego POLTAX.PL.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo.

 

Autorka publikacji:

  1. Nowe zasady korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową; Kazus podatkowy, 2017, 1. s. 47; Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2017
  2. Opinie zabezpieczające a interpretacje podatkowe; Serwis Monitora Podatkowego, 2017, nr 1. s. 6-8; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017

  3. Meta-interpretacje Ministra Finansów; Monitor Podatkowy, 2016, nr 11. s. 17-21; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016

  4. Ordynacja podatkowa. Komentarz 2016, wyd. 6 poprawione i zaktualizowane pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 6 poprawione i zaktualizowane; Warszawa 2016; ISBN: 978-83-255-8772-7; Naukowa redakcja pomocnicza publikacji, autorstwo art.3a-3f, 14na, 14r-14s, 49-50, 293-305; współautorstwo art. 3 (z wyłączeniem pkt VII), 14-14n, 14o-14p, 21a-22, 33-33g, 41-46, 78a-81c, 91-92, 253-271

  5. Ewolucja ustaw podatkowych w latach 1989-2016; Monitor Podatkowy, 2016, nr 7. s. 24-30; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016

  6. Reforma ustroju rolnego – analiza zmian; Nieruchomości C.H. Beck, 2016, nr 4. s. 4-6; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016

  7. Interpretacje przepisów prawa podatkowego - ocena zmian 1.1.2016 r.; Monitor Podatkowy Serwis, 2015, nr 4. s. 4-6; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016

  8. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno - finansowy, H. Dzwonkowski (red.), Grzegorz Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Sejmowe, 2014 r. - wydanie 1, współautorstwo

  9. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), C.H. Beck, 2014 r. - wydanie 5, współautorstwo art. 3 pkt XIII, art. 14-14p, 293-299a, 305b-305c, 305f-305h, 305j, 305ka, 305l, 305la, 305m, 305ma-305mb

  10. Prawo podatkowe, H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, 2013 r. współautorstwo

 

Laureatka XIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Łodzi pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"; glosa do wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Go 168/16 (19 grudnia 2016 r., Łódź).


powrót