Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Reprezentowanie klienta

Występowanie w imieniu Klienta przez sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej.

Sporządzanie pism procesowych i wniosków, w tym w szczególności: odwołań, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg do Trybunału Konstytucyjnego, wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.