Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Prawo budowlane i lokalowe

Usługi w zakresie prawa budowlanego i lokalowego:

  • pomoc przy ubieganiu się o ustalenie warunków zabudowy oraz zezwoleń na budowę,
  • doradztwo przy przygotowywaniu umów i konsultacja już zawartych umów,
  • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
  • pomoc przy ustalaniu stanu prawnego gruntu,
  • pomoc w postępowaniach przed organami administracji publicznej lub sądami.