Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Prawo administracyjne

Usługi w zakresie prawa administracyjnego:

  • pomoc przy ubieganiu się o ustalenie warunków zabudowy oraz zezwoleń na budowę,
  • doradztwo przy przygotowywaniu umów i konsultacja już zawartych umów,
  • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
  • reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym,
  • odwołania, zażalenia, zaskarżania,ponaglenia, skargi,
  • zastrzeżenia do protokołu  z kontroli urzędowych.