Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Postępowanie i kontrola podatkowa

1. Obsługujemy postępowania w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami:

  • przygotowujemy klienta do składania zeznań przed organami podatkowymi na wczesnych etapach postępowania podatkowego,
  • działamy w charakterze pełnomocników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
  • opracowujemy pisma procesowe (wnioski, skargi, zażalenia, odwołania, ponaglenia), jeżeli klient chce występować bez pełnomocnika, bądź gdy jest to pożądane ze względu na taktykę procesową,
  • występujemy w procesach w kraju i zagranicą.

2. Udzielamy pomocy jeśli organ podatkowy dokonuje:

  • korekty zeznań podatkowych (np. kosztów uzyskania przychodów),
  • odrzucenia ksiąg z powodu ich nierzetelności i oszacowania podstaw opodatkowania,
  • opodatkowania dochodu przerzuconego (transfer pricing),
  • opodatkowania dochodu nieujawnionego,
  • przypisuje podatnikowi sankcję podatkową.

Każda z powyższych procedur opiera się na innych zasadach. Inne są zarzuty, postępowanie dowodowe, taktyka postępowania. Zakwestionowanie przez organy podatkowe kosztów uzyskania przychodów to najczęstszy przypadek podważania deklaracji podatkowych w zakresie podatków dochodowych. Oceny organów podatkowych są tu, na skutek braku jednoznaczności przepisów, bardzo różne. Trzeba wówczas dokonać bardzo pogłębionej i złożonej interpretacji przepisów.