Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Podatki dochodowe (transfer pricing, dochody nieujawnione, szacowanie)

Usługi w zakresie podatku dochodowego:

  • rozliczanie dochodów z udziałów i akcji w spółkach kapitałowych,
  • rozliczanie wszelkich innych dochodów i majątku, które podlegają opodatkowaniu,
  • pomoc w postępowaniu podatkowym w zakresie domiarów, czyli opodatkowania dochodów nieujawnionych (nieobjętych zeznaniami ani deklaracjami),
  • sporządzanie zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie rozliczeń dochodów uzyskanych w oparciu o umowy o dzieło i umowy zlecenia,
  • rozliczanie dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy,
  • rozliczanie dochodów z wygranych w grach losowych w kraju i za granicą,
  • rozliczanie dochodów z pracy za granicą (unikanie podwójnego opodatkowania),
  • rozliczenie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
  • rozliczanie dochodów małoletnich dzieci.

Udzielamy także pomocy jeśli postawiony zostanie zarzut nierzetelności ksiąg podatkowych. Transfer pricing to zarzut przerzucenia dochodu między tzw. podmiotami powiązanymi. Bardzo niebezpieczny, ponieważ organ podatkowy ma wówczas prawo do oszacowania dochodów w oparciu o zasady wypracowane przez OECD - bardzo płynne i niejednoznaczne. Procedura opodatkowania dochodu nieujawnionego dotyczy osób fizycznych. Podatnik musi wykazać, że ma tzw. "pokrycie" na dokonane wydatki i posiadany majątek. Stosowanie sankcji podatkowych zbliżone jest do postępowania karnego i wywołuje podobne skutki. Z reguły połączone jest z wymiarem VAT-u.