Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź
Partnerzy

 

dr Jolanta Gorąca-Paczuska

Doradca podatkowy, prawnik, doktor nauk prawnych.

Laureatka XII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Podatek VAT – dostosowywania regulacji polskich do norm unijnych na przykładzie instytucji odliczenia podatku naliczonego” za referat ”Obowiązek organu podatkowego odliczenia podatku naliczonego w decyzji” (14-15 października 2011 r., Warszawa). Wyróżniona na XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Łodzi za przedstawienie glosy do wyroku NSA z 24.06.2010 (II FSK 322/10) (13 grudnia 2011 r., Łódź). Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji.

Autorka publikacji:

  1. Powstawanie nadpłaty w podatkach dochodowych, Monitor Podatkowy, nr 5/2012
  2. Przesłanki zaistnienia nadpłaty, Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 2/2014
  3. Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym, Monitor Podatkowy, nr 7/2014
  4. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), C.H. Beck, 2013 “r. - wydanie 4, 2014 r. - wydanie 5, współautorstwo
  5. Prawo podatkowe, H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, 2012 r. - wydanie 2, współautorstwo
  6. Prawo finansowe, H. Dzwonkowski (red.), J. Gliniecka (red.), C.H. Beck, 2013 r., współautorstwo
  7. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno- finansowy, H. Dzwonkowski (red.), Grzegorz Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Sejmowe, 2014 r. - wydanie 1, współautorstwo

Od 2018 roku prowadzi własną Kancelarię Prawną i Podatkową w Łodzi.

adw. Anna Ptaszyńska

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo oraz Podyplomowe Studium Prawnej Obsługi Przedsiębiorców.

Bezpośrednio po studiach rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, którą odbyła pod patronatem profesora Henryka Dzwonkowskiego.

Od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Zgierzu przy ul. A. Struga 13-21 lok. 105.

Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, w szczególności odszkodowawczym i rodzinnym oraz prawie pracy.