Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Nasze ekspertyzy

Do usług prawnych jakie świadczy nasza kancelaria prawnicza należy między innymi przygotowywanie ekspertyz prawnych. Taka forma obsługi prawnej w szczególny sposób determinuje pozycję naszej kancelarii na rynku usług prawniczych. Adresatami wspomnianych ekspertyz są następujące grupy odbiorców:

 1. Kancelaria Sejmu oraz pozostałe podmioty prawa publicznego (przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy). Opinie prawne M. Biskupskiego i prof. dr hab. H. Dzwonkowskiego są udostępniane na stronach www.sejm.gov.pl
 2. firmy prawnicze, które zajmują się postępowaniem podatkowym i wymagają dla sprawy naukowych opinii prawnych.
 3. indywidualni podatnicy - a więc zarówno przedsiębiorstwa osób fizycznych, jak i spółek osobowych, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty które posiadają własną obsługę prawną, ale korzystają ze specjalistycznego przygotowania członków zespołu naszej kancelarii podatkowej w zakresie prawa podatkowego.
   

Przykładowe opinie prawne sporządzone przez Kancelarię:

2 stycznia 2012

 • Opinia prawna w sprawie stanowiska Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczącego projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 72 – w kontekście konstytucyjnych wymogów wyznaczających dopuszczalny zakres poprawek w postępowaniu ustawodawczym; 
 • Opinia prawna w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk sejmowy nr 72) oraz możliwości prawnych i merytorycznych uwzględnienia propozycji przedstawionych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
 • Opinia prawna w sprawie zmian w prawie upadłościowym proponowanych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk sejmowy nr 72)
   

12 lipca 2011

 • Opinia prawna dotycząca pytań o sprawozdaniu Podkomisji stałej do spraw monitorowania systemu podatkowego do projektu ustawy zawartego w druku 2179
   

14 lutego 2011

 • Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 3066)