Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Kalendarz podatkowy

Listopad 2017

6 listopada 2017

1.     wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7 listopada 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 listopada 2017

1.     wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2017 r.

15 listopada 2017

1.     wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

20 listopada 2017

1.     wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata za październik 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.

5.     wpłata na PFRON za październik 2017 r.

27 listopada 2017

1.     wpłata podatku akcyzowego za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

4.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2017 r.

5.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2017 r.

6.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

30 listopada 2017

1.     złożenie zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w 2018 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym


Październik 2017

2 października 2017

1.     przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego

2.     przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego

5 października 2017

1.     wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

9 października 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 października 2017

1.     wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.

16 października 2017

1.     wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20 października 2017

1.     wpłata za wrzesień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za wrzesień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za III kwartał 2017 r.

4.     wpłata za wrzesień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

5.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.

6.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2017 r.

7.     wpłata na PFRON za wrzesień 2017 r.

25 października 2017

1.     wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     wpłata podatku VAT za III kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

4.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

5.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2017 r.

6.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2017 r.

7.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy


Wrzesień 2017

5 września 2017

1.     wpłata podatku VAT za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7 września 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

11 września 2017

1.     wpłata składek ZUS za sierpień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2017 r.

15 września 2017

1.     wpłata składek ZUS za sierpień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2017 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

4.     wpłata II raty podatku od środków transportowych

20 września 2017

1.     wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za sierpień 2017 r.

2.     wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2017 r.

3.     wpłata przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za sierpień 2017 r., o których mowa w art. 41 ustawy o PIT

4.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2017 r.

5.     wpłata na PFRON za sierpień 2017 r.

25 września 2017

1.     wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

4.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2017 r.

5.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2017 r.

6.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2017 r.- podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy


Sierpień 2017

7 sierpnia 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

4.     wpłata podatku VAT za lipiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

10 sierpnia 2017

1.     wpłata składek ZUS za lipiec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2017 r.

16 sierpnia 2017

1.     wpłata składek ZUS za lipiec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

21 sierpnia 2017

1.     wpłata za lipiec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za lipiec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata za lipiec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2017 r.

5.     wpłata na PFRON za lipiec 2017 r.

25 sierpnia 2017

1.     wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za lipiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za lipiec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

4.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2017 r.

5.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2017 r.

6.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za lipiec 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy


Lipiec 2017

5 lipca 2017

1.      wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7 lipca 2017

1.      wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2017 r.

2.      wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.      wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 lipca 2017

1.      wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.      złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2017 r.

17 lipca 2017

1.      wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.      wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20 lipca 2017

1.      wpłata za czerwiec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.      wpłata za czerwiec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.      wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za II kwartał 2017 r.

4.      wpłata za czerwiec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

5.      wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2017 r.

6.      wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2017 r.

7.      wpłata na PFRON za czerwiec 2017 r.

25 lipca 2017

1.      wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.      wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.      wpłata podatku VAT za II kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

4.      złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

5.      złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2017 r.

6.      złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2017 r.

7.      złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy


Czerwiec 2017

5 czerwca 2017

1.     wpłata podatku VAT za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7 czerwca 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

12 czerwca 2017

1.     wpłata składek ZUS za maj 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2017 r.

16 czerwca 2017

1.     wpłata składek ZUS za maj 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20 czerwca 2017

1.     wpłata za maj 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za maj 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata za maj 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2017 r.

5.     wpłata na PFRON za maj 2017 r.

26 czerwca 2017

1.     wpłata podatku akcyzowego za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2017 r.

4.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2017 r.

5.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

6.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

30 czerwca 2017

1.     ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym


Maj 2017

2 maja 2017

1.     złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2016 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

2.     przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

5 maja 2017

1.     wpłata podatku VAT za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

8 maja 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 maja 2017

1.     wpłata składek ZUS za kwiecień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2017 r.

15 maja 2017

1.     wpłata składek ZUS za kwiecień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2017 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

22 maja 2017

1.     wpłata za kwiecień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za kwiecień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata za kwiecień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2017 r.

5.     wpłata na PFRON za kwiecień 2017 r.

25 maja 2017

1.     wpłata podatku VAT za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

2.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2017 r.

3.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2017 r.

4.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

5.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

6.     wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

31 maja 2017

1.     przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

2.     wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

3.     złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2016 r.


Kwiecień 2017

5 kwietnia 2017

1.     wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7 kwietnia 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 kwietnia 2017

1.     wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2017 r.

18 kwietnia 2017

1.     wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20 kwietnia 2017

1.     wpłata za marzec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

2.     wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za I kwartał 2017 r.

3.     wpłata za marzec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

4.     wpłata za marzec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

5.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2017 r.

6.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2017 r.

7.     wpłata na PFRON za marzec 2017 r.

25 kwietnia 2017

1.     wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

2.     wpłata podatku VAT za I kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

3.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2017 r.

4.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

5.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2017 r.

6.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

7.     wpłata podatku akcyzowego za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego


Marzec 2017

6 MARCA 2017

1.     wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7 MARCA 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 MARCA 2017

1.     wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2017 r.

15 MARCA 2017

1.     wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2017 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

20 MARCA 2017

1.     wpłata za luty 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za luty 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata za luty 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2017 r.

5.     wpłata na PFRON za luty 2017 r.

27 MARCA 2017

1.     wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

2.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2017 r.

3.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2017 r.

4.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

5.     wpłata podatku akcyzowego za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

6.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

31 MARCA 2017

1.     sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

2.     zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)

3.     przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

4.     przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R

5.     uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 r.


Luty 2017

6 LUTEGO 2017

1.     wpłata podatku VAT za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7 LUTEGO 2017

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2017 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 LUTEGO 2017

1.     wpłata składek ZUS za styczeń 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2017 r.

15 LUTEGO 2017

1.     wpłata składek ZUS za styczeń 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     wpłata I raty podatku od środków transportowych

4.     złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20 LUTEGO 2017

1.     wpłata za styczeń 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za styczeń 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata za styczeń 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2017 r.

5.     wpłata na PFRON za styczeń 2017 r.

6.     zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

7.     zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

27 LUTEGO 2017

1.     wpłata podatku VAT za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

2.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2017 r.

3.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2017 r.

4.     wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

5.     złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

28 LUTEGO 2017

1.     przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2016 r. (PIT-11)

2.     przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2016 r. (PIT-8C)

3.     przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2016 r. (PIT-40A/11A)

4.     przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2016 r. ( PIT-40)

5.     przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2016 r. (IFT-1R)

6.     przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2016 r.

7.     przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2016 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące


Styczeń 2017

2 STYCZNIA 2017

1.     zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (gdy rok podatkowy u osób prawnych pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

5 STYCZNIA 2017

1.     wpłata podatku VAT za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

9 STYCZNIA 2017

1.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PIT

2.     ostateczny termin złożenia płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (PIT-12)

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10 STYCZNIA 2017

1.     wpłata składek ZUS za grudzień 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2016 r.

16 STYCZNIA 2017

1.     wpłata składek ZUS za grudzień 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku leśnego za styczeń 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

4.     złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

5.     złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20 STYCZNIA 2017

1.     wpłata za grudzień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za grudzień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

3.     wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2016 r. lub ostatni kwartał 2016 r.

4.     złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania lub rezygnacji z dotychczasowej formy

5.     złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

6.     zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

7.     złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru za 2017 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych

8.     złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego na 2017 r. przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

9.     złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

10.  wpłata na PFRON za grudzień 2016 r.

23 STYCZNIA 2017

1.     zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2017 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2016 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe

25 STYCZNIA 2017

1.     wpłata podatku VAT za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

2.     wpłata podatku VAT za IV kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D

3.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2016 r.

4.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za IV kwartał 2016 r.

5.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2016 r.

6.     wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

7.     złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

8.     złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

31 STYCZNIA 2017

1.     wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

2.     złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     przekazanie do ZUS informacji o danych za 2016 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

4.     przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej

5.     złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2016 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2016 r.

6.     złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2016 r. (PIT-16A)

7.     złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2016 r. (PIT-4R)

8.     złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2016 r. (PIT-8AR)

9.     złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT powstałego w 2016 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2016 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT

10.  złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2016 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

11.  złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2016 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2016 r. (CIT-6R)

12.  zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT

13.  zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)