Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                  

kancelaria prawnicza Łódź

Kalendarz podatkowy

Październik 2018

1 października 2018

 1. przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 2. przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 3. przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS

5 października 2018

 1. złożenie deklaracji VAT-14 za wrzesień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

8 października 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10 października 2018

 1. wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2018 r.

15 października 2018

 1. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 2. wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 października 2018

 1. wpłata za wrzesień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za wrzesień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za wrzesień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za wrzesień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2018 r.
 6. wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.
 7. wpłata za wrzesień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 8. wpłata za wrzesień 2018 r. na PFRON

25 października 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. wpłata podatku VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 4. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2018 r.
 5. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2018 r.
 6. złożenie informacji podsumowującej za wrzesień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 7. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za wrzesień 2018 r.

Wrzesień 2018

5 września 2018

 1. złożenie deklaracji VAT-14 za sierpień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7 września 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10 września 2018

 1. wpłata składek ZUS za sierpień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2018 r.

17 września 2018

 1. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2018 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 2. wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 3. wpłata II raty podatku od środków transportowych
 4. wpłata składek ZUS za sierpień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 września 2018

 1. wpłata za sierpień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za sierpień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za sierpień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za sierpień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata za sierpień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 6. wpłata za sierpień 2018 r. na PFRON

25 września 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2018 r.
 4. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2018 r.
 5. złożenie informacji podsumowującej za sierpień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 6. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za sierpień 2018 r.

Sierpień 2018

6 sierpnia 2018

 1. złożenie deklaracji VAT-14 za lipiec 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7 sierpnia 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10 sierpnia 2018

 1. wpłata składek ZUS za lipiec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2018 r.

16 sierpnia 2018

 1. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 2. wpłata składek ZUS za lipiec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 sierpnia 2018

 1. wpłata za lipiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za lipiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za lipiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za lipiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata za lipiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT
 6. wpłata za lipiec 2018 r. na PFRON

27 sierpnia 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za lipiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. złożenie informacji podsumowującej za lipiec 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 4. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za lipiec 2018 r.
 5. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2018 r.
 6. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za lipiec 2018 r.

Lipiec 2018

5 lipca 2018

 1. złożenie deklaracji VAT-14 za czerwiec 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

9 lipca 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10 lipca 2018

 1. wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2018 r.

16 lipca 2018

 1. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 2. wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lipca 2018

 1. wpłata za czerwiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za czerwiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za czerwiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za czerwiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2018 r.
 6. wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.
 7. wpłata za czerwiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT
 8. wpłata za czerwiec 2018 r. na PFRON

25 lipca 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. wpłata podatku VAT za II kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 4. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2018 r.
 5. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2018 r.
 6. złożenie informacji podsumowującej za czerwiec 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 7. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za czerwiec 2018 r.

Czerwiec 2018

1 czerwca 2018

 1. złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2017 r.
 2. przekazanie do ZUS (przez osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 3. pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

5 czerwca 2018

 1. złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2018 r.

7 czerwca 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

11 czerwca 2018

 1. wpłata składek ZUS za maj 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2018 r.

15 czerwca 2018

 1. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 2. wpłata składek ZUS za maj 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 czerwca 2018

 1. wpłata za maj 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za maj 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za maj 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za maj 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata za maj 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT
 6. wpłata za maj 2018 r. na PFRON

25 czerwca 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2018 r.
 4. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2018 r.
 5. złożenie informacji podsumowującej za maj 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 6. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za maj 2018 r.

30 czerwca 2018

 1. ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym

Maj 2018

7 maja 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 4. złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2018 r.

10 maja 2018

 1. wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2018 r.

15 maja 2018

 1. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2018 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 2. wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 3. wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 maja 2018

 1. wpłata za kwiecień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za kwiecień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za kwiecień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za kwiecień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata za kwiecień 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT
 6. wpłata za kwiecień 2018 r. na PFRON

25 maja 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień 2018 r.
 4. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2018 r.
 5. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2018 r.
 6. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za kwiecień 2018 r.

Kwiecień 2018

3 kwietnia 2018

 1. przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 2. przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 3. zgłoszenie do ZUS danych za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 4. uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.

5 kwietnia 2018

 1. złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2018 r.

9 kwietnia 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10 kwietnia 2018

 1. wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2018 r.

16 kwietnia 2018

 1. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 2. wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 3. złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez Urząd Skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20 kwietnia 2018

 1. wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
 6. wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
 7. wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT
 8. wpłata za marzec 2018 r. na PFRON

25 kwietnia 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. wpłata podatku VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 4. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2018 r.
 5. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.
 6. złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec 2018 r.
 7. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za marzec 2018 r.

30 kwietnia 2018

 1. złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 2. złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 3. przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

Marzec 2018

5 marca 2018

 1. złożenie deklaracji VAT-1 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2018 r.

7 marca 2018

 1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2018 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

12 marca 2018

 1. wpłata składek ZUS za luty 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2018 r.

15 marca 2018

 1. wpłata składek ZUS za luty 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 2. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2018 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 3. wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

20 marca 2018

 1. wpłata za luty 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 2. wpłata za luty 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 3. wpłata za luty 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. wpłata za luty 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. wpłata za luty 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT
 6. wpłata za luty 2018 r. na PFRON

26 marca 2018

 1. wpłata podatku akcyzowego za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 2. wpłata podatku VAT za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 3. złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2018 r.
 4. złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2018 r.
 5. złożenie informacji podsumowującej za luty 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 6. złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za luty 2018 r.

31 marca 2018

 1. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

Luty 2018

5 lutego 2018

1.     złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2018 r.

7 lutego 2018

1.     wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2018 r.

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

3.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

12 lutego 2018

1.     wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2018 r.

15 lutego 2018

1.     wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     wpłata I raty podatku od środków transportowych

4.     złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20 lutego 2018

1.     wpłata za styczeń 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2.     wpłata za styczeń 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3.     wpłata za styczeń 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata za styczeń 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

5.     zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

6.     zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników

7.     wpłata za styczeń 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT

8.     wpłata za styczeń 2018 r. na PFRON

26 lutego 2018

1.     wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń 2018 r.

4.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za styczeń 2018 r.

5.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2018 r.

6.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2018 r.

28 lutego 2018

1.     przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o PIT

2.     przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a ustawy o PIT

3.     przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r. (PIT-40A/11A)

4.     przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT

5.     przekazanie do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.

6.     przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące


Styczeń 2018

2 stycznia 2018

1.     zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

5 stycznia 2018

1.     złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2017 r.

8 stycznia 2018

1.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10 stycznia 2018

1.     wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2017 r.

15 stycznia 2018

1.     wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku leśnego za styczeń 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

22 stycznia 2018

1.     wpłata za grudzień 2017 r. na PFRON

2.     wpłata za grudzień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

3.     wpłata za grudzień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2017 r. lub ostatni kwartał 2017 r.

5.     złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy

6.     złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

7.     złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych

8.     złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg

9.     zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

10.  złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

25 stycznia 2018

1.     wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     wpłata podatku VAT za IV kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

4.     złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za grudzień 2017 r.

5.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za grudzień 2017 r.

6.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2017 r.

7.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień 2017 r. (podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy)

31 stycznia 2018

1.     przekazanie do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

2.     wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

4.     złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.

5.     złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 r. (PIT-16A)

6.     złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R)

7.     złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR)

8.     przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R

9.     zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w 2018 r. dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

10.  złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r., powstałego w 2017 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2017 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT

11.  złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2017 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

12.  złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2017 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2017 r. (CIT-6R)

13.  zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.; dotyczy to pożyczek faktycznie przekazanych podatnikowi przed dniem 1 stycznia 2018 r.