Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Doradcy podatkowi

Jako doradcy podatkowi jesteśmy uprawnieni do wykonywania czynności doradztwa podatkowego zastrzeżonych ustawowo dla podmiotów uprawnionych do ich zawodowego wykonywania. Zawód doradcy podatkowego, który stanowi jeden z zawodów zaufania publicznego, pozwala na zapewnienie Państwu gwarancji wykonywania zawodu w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodnie z najnowszą wiedzą.

Naszym klientom oferujemy udzielanie bieżących porad i wyja­śnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej (także porady on-line). W powyższym zakresie sporządzamy także ekspertyzy i opinie prawne, a także wnioski o interpretacje podatkowe. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji pu­blicznej i sądami administracyjnymi.

Oferujemy także stałą obsługę prawno-podatkową, obejmującą udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością, sporządzenie opinii prawnych, opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych, reprezentowanie klienta przed sądami i organami administracji publicznej oraz uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach.

Nasi doradcy podatkowi zapewniają obsługę prawno-podatkową w szerokim zakresie. Specjalizujemy się m.in. w sprawach z zakresu podatku VAT, akcyzy, podatków dochodowych i międzynarodowego prawa podatkowego, podatków i opłat lokalnych oraz odpowiedzialności osób trzecich.

Poznaj naszych doradców podatkowych

Jakub Marusik
Doradca podatkowy / Konsultant prawny

Jakub Marusik Doradca podatkowy / Konsultant prawny Łódź

Doradca podatkowy i konsultant prawny w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 12625. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

więcej>>

Jagoda Kondratowska-Muszyńska
Doradca podatkowy / Konsultant prawny

Jagoda Kondratowska-Muszyńska Doradca podatkowy / Konsultant prawny Łódź

Doradca podatkowy i konsultant prawny w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Została wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 13578. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

więcej>>

Marta Damaz
Doradca podatkowy

Marta Damaz Doradca podatkowy Łódź

Doradca podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego. Została wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 13451. Doktorantka na Wydziele Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

więcej>>