Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Cennik

Zasady rozliczeń z klientami

Wysokość wynagrodzeń ustalana jest zasadniczo według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 1997 r.).

Jednak w naszej działalności mało jest spraw standardowych. Nie zajmujemy się na przykład rozwodami czy sprawami alimentacyjnymi. Dlatego zastosowanie ma z reguły postanowienie paragrafu 4 o ustalaniu opłat z uwzględnieniem zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy z klientem.

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń:

  • system rozliczeń godzinowych (wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia)
  • system wynagrodzenia zryczałtowanego (system jest stosowany szczególnie w takich sprawach, w których z góry jest możliwe przewidzenie zakresu prac)

Wynagrodzenie może być ustalone:

  • kwotowo
  • procentowo - w zależności od wartości przedmiotu sporu

W przypadku wynagrodzeń wysokich, gdy rozwiązanie sprawy wymaga dłuższego czasu możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

Stała obsługa prawna

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze negocjacji indywidualnych. Wymaga ona bowiem ustalenia wielkości przedsiębiorstwa i zakresu jego problemów prawnych, zależy od charakteru działalności, tego czy przedsiębiorstwo jest jednolite czy ma oddziały, jaka jest struktura zarządzania itp.

Sprawy sądowe i pozasądowe

Wysokość wynagrodzenia jest ustala w drodze indywidualnych ustaleń z klientem.

Opinie prawne (ekspertyzy) 

Opinia prawna wymaga poważnego zaangażowania czasowego i przyjęcia odpowiedzialności za jej treść i konsekwencje. Dlatego z reguły, przed określeniem ceny, przygotować musimy wstępne ustalenia co do jej treści, które czasami wymagają już na etapie przed przyjęciem formalnym zlecenia, wykonania szeregu niezbędnych ustaleń. Podejmujemy się sporządzenia opinii dopiero wtedy gdy wiemy jaki będzie jej kierunek, rezultat i nakład pracy. O kosztach sporządzenia opinii prawnej bądź ekspertyzy przesądza przewidywany czas pracy i stopień złożoności problemu wymagającego rozwiązania. Opinia może dotyczyć jednego lub wielu problemów prawnych, w ramach jednego lub kilku działów prawa. Wymaga przebadania orzecznictwa krajowego jak i unijnego albo innych państw. Wielokrotnie trzeba przytoczyć poglądy doktryny. Opinia może wymagać rozmów ze świadkami, oględzin albo opinii biegłego jeżeli wymagana jest wiedza specjalistyczna. W takim przypadku trzeba ustalić przewidywane stanowisko biegłego.

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o interpretację jest ustalane ryczałtowo z góry. Problem prawny jest tu bowiem z reguły dokładnie znany i opisany przez zainteresowanego. Znane lub przyszłe okoliczności są pewne, to do nich dostosowuje się pytanie zawarte we wniosku. Wniosek o interpretację musi być jednak sporządzony bardzo starannie z przewidywaniem oporu i kierunków kontrargumentacji organów podatkowych. Właściwie jest to opinia prawna, która ma zbić wszystkie potencjalne argumenty strony przeciwnej, mówiąc kolokwialnie „wytrącić broń z ręki” przeciwnika procesowego. Wymaga więc starannych przemyśleń i napisania tak przekonującego stanowiska aby organ podatkowy mógł je przyjąć jak własne. Wynagrodzeniem za pisma procesowe, umowy, regulaminy rządzą podobne zasady.

Doradztwo prawne, konsultacje

Koszt udzielenia porady prawnej jest określany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania konsultacji. Praca prawnika jest rzemiosłem, które musi on wykonywać osobiście. Jego czas jest zatem bardzo cenny. Dlatego prawnicy cenią sobie konkretne, rzeczowe rozmowy. Oszczędzają w ten sposób kieszeń klientów, bowiem to klient ostatecznie musi zapłacić za czas konsultacji, bez względu na to czemu poświęcone są rozmowy, rozważaniom merytorycznym czy towarzyskim.

Negocjacje

Koszt udziału w negocjacjach jest rozliczany według stawki godzinowej. Informację o stawkach wynagrodzenia można uzyskać telefonicznie.