Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Umowa dożywocia bez podatku dochodowego – uchwała NSA
2014-11-20
W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. A jeśli nie jest możliwe określenie przychodu, to i nie można ustalić zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. II FPS 4/14, podjętej w składzie siedmiu sędziów.
więcej
 
Nowe publikacje prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego
2014-11-12
Uprzejmie informujemy, iż ukazały się nowe publikacje pod redakcją oraz współredakcją prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
więcej

 
Zapłata za dostawę nagród w loterii nie daje prawa do odliczenia VAT
2014-11-10
Przekazanie uczestnikom konkursu wygranych przez współpracującą z ich fundatorem firmę nie jest częścią świadczonej przez nią usługi marketingowej – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 września 2014 r. (sygn. I FSK 1001/13).
więcej
 
Informacja
2014-11-07
Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-11 listopada br. Kancelaria będzie nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 605901816

 
TK orzekł, że milcząca interpretacja jest zgodna z Konstytucją
2014-10-10
Organy podatkowe mają obowiązek wydać interpretację nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku. Jeśli tego nie zrobią, dzień po upływie wymaganego terminu uznaje się, że została wydana tzw. interpretacja milcząca. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2014 r., sygn. K 49/12.
więcej