Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Ubezpieczenie OC dla prowadzących księgi podatkowe
2014-11-21
Minister Finansów określił zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz jego minimalną sumę gwarancyjną.
więcej
 
Umowa dożywocia bez podatku dochodowego – uchwała NSA
2014-11-20
W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. A jeśli nie jest możliwe określenie przychodu, to i nie można ustalić zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. II FPS 4/14, podjętej w składzie siedmiu sędziów.
więcej

 
Nowe publikacje prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego
2014-11-12
Uprzejmie informujemy, iż ukazały się nowe publikacje pod redakcją oraz współredakcją prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
więcej
 
Zapłata za dostawę nagród w loterii nie daje prawa do odliczenia VAT
2014-11-10
Przekazanie uczestnikom konkursu wygranych przez współpracującą z ich fundatorem firmę nie jest częścią świadczonej przez nią usługi marketingowej – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 września 2014 r. (sygn. I FSK 1001/13).
więcej

 
Informacja
2014-11-07
Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-11 listopada br. Kancelaria będzie nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 605901816