Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej
2014-12-11
Wczoraj, prezydent skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa. Zakłada on m.in. wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, co oznacza że w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję mają obowiązek orzec na korzyść podatnika.
więcej
 
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2014-12-09
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą wykonanie świadczenia niepieniężnego tytułem spłaty zobowiązania ciążącego z określonego tytułu na spółce, skutkuje powstaniem u podatnika przychodu.
więcej

 
Stawki karty podatkowej na 2015 r.
2014-12-02
Dnia 27 listopada 2014 r. Minister Finansów ogłosił stawki karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujące w 2015 r.
więcej
 
ETPC: Postępowanie podatkowe po uniewinnieniu w sprawie karnej
2014-12-01
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie 7356/10 Lucky Dev przeciwko Szwecji uznał, że dalsze prowadzenie postępowania podatkowego i nałożenie sankcji pieniężnej po uniewinnieniu w sprawie karnej – stanowiło naruszenie zakazu ponownego sądzenia.
więcej

 
Ubezpieczenie OC dla prowadzących księgi podatkowe
2014-11-21
Minister Finansów określił zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz jego minimalną sumę gwarancyjną.
więcej