Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Możliwość rezygnacji ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą
2012-04-18
Możliwość rezygnacji ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą
więcej
 
Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej.
2012-04-18
Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej.
więcej

 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
2012-04-18
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
więcej
 
Badanie rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za rok 2011
2012-04-18
Badanie rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za rok 2011
więcej

 
Mały podatnik w podatku dochodowym
2012-04-18
Mały podatnik w podatku dochodowym
więcej