Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Ulga na złe długi
2014-01-24
Ulga na złe długi umożliwia podatnikowi podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny, na dokonanie korekty deklaracji zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz podatek należny w sytuacji, gdy jego kontrahent będący również podatnikiem VAT czynnym zalega długotrwale z zapłatą należności za dostarczone na jego rzecz towary lub wykonane usługi. Chodzi zatem o sytuację, w której podatnik ma możliwość odzyskania rozliczonego podatku VAT w przypadku braku otrzymania od kontrahenta zapłaty podatku z tytułu dokonanej sprzedaży. Artykuł 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
więcej
 
Wysokość ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2013 r.
2014-01-20
Wysokość ulgi prorodzinnej, którą podatnik może rozliczyć w zeznaniu składanym za 2013 r., uzależniona jest od liczby dzieci. Osoby wychowujące jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą określonego kryterium dochodowego. Rodziny wychowujące troje i więcej dzieci skorzystają z wyższej kwoty odliczenia (art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
więcej

 
Sala konferencji w Pałacu Prezydenckim
2014-01-15
Prof. Dzwonkowski otrzymał zaproszenie z Kancelarii Prezydenta RP na serię konferencji odbywających się w Pałacu Prezydenckim.
więcej
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2014-01-13
Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2013 r. uzyskali:
więcej

 
VAT 2014: Powstanie obowiązku podatkowego
2014-01-07
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Poniżej prezentujemy ich omówienie.
więcej