Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Brak użytku prywatnego wyłącza opodatkowanie
2015-02-20
Osoba, która korzysta z laptopa lub smartfona swojego kontrahenta nie dla celów prywatnych ale w celu wykonania umowy, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-885/14/BJ.
więcej
 
Kto do 2 marca ma obowiązek złożyć PIT?
2015-02-19
Z końcem lutego br., dokładnie 2 marca (ponieważ ostatni dzień lutego przypada w tym roku w sobotę) upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r. Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.
więcej

 
Opodatkowanie olejów smarowych – wyrok TSUE
2015-02-17
Dnia 12 lutego 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-49/13 (Oil Trading Poland) dotyczący zasad opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym.
więcej
 
Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółki z o.o.
2015-02-13
Zgodnie z art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu spółki:
więcej

 
Senat przyjął nowelizację dot. opodatkowania dochodów nieujawnionych
2015-02-10
Senat, w dniu 7 lutego 2015 r., przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, która reguluje zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
więcej