Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Zmiany w Ordynacji podatkowej od 2015 i 2016 roku
2014-07-29
Obecnie trwają konsultacje przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu obszernej nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Najbardziej kontrowersyjna zmiana, tj. wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – ma zostać wprowadzona od 2016 r. Pozostałe zmiany objęte projektem wejdą w życie już z początkiem albo w trakcie 2015 r. Tylko zmian w zakresie zastawów skarbowych oczekujemy dopiero od 2017 roku.
więcej
 
V Międzynarodowe Sympozjum o prawie i systemie zarządzania w społeczeństwie informacyjnym w Paryżu
2014-02-19
W dniach 11-12 lutego 2014 roku odbyło się w Paryżu, z udziałem prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego, Piąte Międzynarodowe Sympozjum o prawie i systemie zarządzania w społeczeństwie informacyjnym.
więcej

 
Zastaw skarbowy
2014-01-29
Od 1 stycznia 2014 roku organy podatkowe mogą ustanowić zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych podatnika, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.400 zł. W 2013 r. tą minimalną wartością podstawy zastawu jest kwota 12.300zł.
więcej
 
Koszty uzyskania przychodów
2014-01-27
Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2013 i 2014 roku:
więcej

 
Ulga na złe długi
2014-01-24
Ulga na złe długi umożliwia podatnikowi podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny, na dokonanie korekty deklaracji zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz podatek należny w sytuacji, gdy jego kontrahent będący również podatnikiem VAT czynnym zalega długotrwale z zapłatą należności za dostarczone na jego rzecz towary lub wykonane usługi. Chodzi zatem o sytuację, w której podatnik ma możliwość odzyskania rozliczonego podatku VAT w przypadku braku otrzymania od kontrahenta zapłaty podatku z tytułu dokonanej sprzedaży. Artykuł 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
więcej