Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Nowa lista krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
2015-05-06
Opublikowano nowe rozporządzenia zawierające listę tzw. rajów podatkowych, czyli państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
więcej
 
Ministerstwo finansów tymczasowo rezygnuje z klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania
2015-05-06
Minister Finansów przedstawił najnowszą wersję projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. W projekcie zrezygnowano z przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
więcej

 
MF: Projekt nowelizacji PIT i CIT
2015-05-04
W celu dostosowania polskich przepisów podatkowych do zmian w prawie unijnym w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności, wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych oraz wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy tymi podmiotami Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa i PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).
więcej
 
Prywatny użytek samochodów służbowych na gruncie VAT
2015-04-30
Od dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie przepisy statuujące nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Konstrukcja takich pojazdów sprawia, że mogą one być co do zasady wykorzystywane nie tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale też prywatnie.
więcej

 
MF: Termin ponownego skorzystania ze zwolnienia VAT
2015-04-28
Podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług okresie karencji również w świetle przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r., PT3.8101.4.2015.LBE.72.
więcej