Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
W sprawie możliwości odzyskania podatku potrąconego z odpraw
2015-05-22
W niektórych przypadkach rekompensata dla pracowników, którzy wzięli udział w programach dobrowolnych odejść może zostać uznana za odszkodowanie zwolnione z PIT. Tym samym pracownicy, którzy otrzymali taką odprawę mają możliwość odzyskania podatku zapłaconego od otrzymanych odpraw, dotyczy to dochodów uzyskanych po dniu 1 stycznia 2014 r. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-881/14/BD.
więcej
 
TSUE: Opodatkowanie najmu
2015-05-21
Dnia 16 kwietnia 2015 r. zapadł wyrok TSUE (sygn. C 42/14) dot. odpowiedzi na pytanie czy koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz wywozu nieczystości zużytych przez najemcę lokalu powiększają u wynajmującego podstawę opodatkowania (tj. czynsz), o której mowa w art. 73 dyrektywy VAT z tytułu świadczenia usługi najmu, czy też przedmiotowe dostawy i usługi stanowią świadczenie odrębne od usługi wynajmu lokali.
więcej

 
2 proc. podatku od sprzedaży bezpośredniej dla rolników
2015-05-07
Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umożliwiającą rolnikom preferencyjną sprzedaż produktów rolnych przetworzonych.
więcej
 
Do jutra (8 maja) księgowi mogą wrócić do zwolnienia z VAT
2015-05-07
Księgowi mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej oraz ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Przypominamy, że do jutra (tj. 8 maja br.) osoby, które zastosowały się do poprzedniego stanowiska Ministerstwa Finansów i zarejestrowały się do VAT, mogą wrócić do zwolnienia składając stosowne zawiadomienie.
więcej

 
Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego
2015-05-07
W ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika resort finansów opracował nowy wzór zaproszenia/wezwania do urzędu skarbowego. System ten począwszy od września bieżącego roku będzie określał księgę pism zawierających wzory dokumentów stosowanych w relacji urzędu z podatnikami. Docelowo do 2016 r. administracja podatkowa będzie się starała, by wszystkie pisma z urzędów skarbowych były bardziej czytelne dla podatników.
więcej