Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Zastosowanie procedury opodatkowania marży przy sprzedaży firmowego auta
2014-12-15
Zauważalna jest zmiana stanowiska organów podatkowych co do kwestii stosowania procedury VAT marża podczas sprzedaży środków trwałych. Dotychczas uznawano bowiem, że marża dotyczy wyłącznie towarów zakupionych w celach dalszej odsprzedaży, nowe interpretacje przyznają przedsiębiorcy, który nie odliczył VAT wprowadzając samochód do firmy, możliwość zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży tego samochodu.
więcej
 
Potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego dostępne online
2014-12-12
Od dnia 9 grudnia można uzyskać bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej (www.e-clo.pl) elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowić będzie podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym bez konieczności wizyty w urzędzie celnym.
więcej

 
Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej
2014-12-11
Wczoraj, prezydent skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa. Zakłada on m.in. wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, co oznacza że w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję mają obowiązek orzec na korzyść podatnika.
więcej
 
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2014-12-09
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą wykonanie świadczenia niepieniężnego tytułem spłaty zobowiązania ciążącego z określonego tytułu na spółce, skutkuje powstaniem u podatnika przychodu.
więcej

 
Stawki karty podatkowej na 2015 r.
2014-12-02
Dnia 27 listopada 2014 r. Minister Finansów ogłosił stawki karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujące w 2015 r.
więcej