Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
MF: Zasady udzielania ulg inwestycyjnych w podatku rolnym
2015-04-02
W związku z nową perspektywą finansową pomocy w rolnictwie uchwaloną na lata 2014-2020 oraz wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 września 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 1 lipca 2014 r., str.1) Ministerstwo Finansów poinformowało, że pomoc w formie ulgi inwestycyjnej będzie udzielana na zasadach określonych w art. 14 tego rozporządzenia, czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych.
więcej
 
Jedna stawka VAT dla usługi restauracyjnej
2015-03-31
Usługa restauracyjna stanowi usługę jednorodną i podlega jednolitemu opodatkowaniu. Tym samym nie jest możliwe stosowanie innej stawki VAT dla dań gotowych i odmiennej dla napojów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2015 r., nr PT8/033/98/608/PBD/14.
więcej

 
Interpretacja ogólna w spr. zwolnienia z VAT biur rachunkowych
2015-03-26
Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad wydaniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową – poinformował MF w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 31300/2015.
więcej
 
Impreza zbiorowa a indywidualne ustalenie podstawy opodatkowania
2015-03-19
W przypadku imprez zbiorowych, jak choćby spotkań integracyjnych, nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania indywidualnych osób z tytułu udziału w nich, ponieważ nie da się ustalić, czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczególnych, oferowanych przez organizatora świadczeń. Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. II FSK 2770/14.
więcej

 
Kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej
2015-03-18
Wczoraj Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przedłożyła Premier Ewie Kopacz i Ministrowi Finansów Mateuszowi Szczurkowi kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej. Pracowali nad nimi przedstawiciele nauki prawa podatkowego, sędziowie sądu administracyjnego, przedstawiciele organów podatkowych, firm doradztwa podatkowego oraz prezydenta. Dzisiaj założenia trafią do konsultacji społecznych.
więcej