Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Zastaw skarbowy
2014-01-29
Od 1 stycznia 2014 roku organy podatkowe mogą ustanowić zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych podatnika, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.400 zł. W 2013 r. tą minimalną wartością podstawy zastawu jest kwota 12.300zł.
więcej
 
Koszty uzyskania przychodów
2014-01-27
Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2013 i 2014 roku:
więcej

 
Ulga na złe długi
2014-01-24
Ulga na złe długi umożliwia podatnikowi podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny, na dokonanie korekty deklaracji zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz podatek należny w sytuacji, gdy jego kontrahent będący również podatnikiem VAT czynnym zalega długotrwale z zapłatą należności za dostarczone na jego rzecz towary lub wykonane usługi. Chodzi zatem o sytuację, w której podatnik ma możliwość odzyskania rozliczonego podatku VAT w przypadku braku otrzymania od kontrahenta zapłaty podatku z tytułu dokonanej sprzedaży. Artykuł 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
więcej
 
Wysokość ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2013 r.
2014-01-20
Wysokość ulgi prorodzinnej, którą podatnik może rozliczyć w zeznaniu składanym za 2013 r., uzależniona jest od liczby dzieci. Osoby wychowujące jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą określonego kryterium dochodowego. Rodziny wychowujące troje i więcej dzieci skorzystają z wyższej kwoty odliczenia (art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
więcej

 
Sala konferencji w Pałacu Prezydenckim
2014-01-15
Prof. Dzwonkowski otrzymał zaproszenie z Kancelarii Prezydenta RP na serię konferencji odbywających się w Pałacu Prezydenckim.
więcej
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71