Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
VAT: Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
2015-07-02
Przepisy ustawy o VAT regulują w art. 89a i art. 89b instytucję tzw. ulgi na złe długi. Regulacje umożliwiają wierzycielom obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Z dniem 1 lipca 2015 r. uchylony został art. 89a ust. 7 ustawy, co umożliwia korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami.
więcej
 
VAT: Zmiany przepisów o odwrotnym obciążaniu w transakcjach krajowych
2015-07-01
Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.; Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
więcej

 
Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2015-06-30
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu VAT” jest dostępna od 26 czerwca 2015 r. dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
więcej
 
Podatek podobny do VAT można wrzucić w koszty
2015-06-26
Istnieje możliwość by spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów podatek o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej wynikający z faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-74/15-2/KC.
więcej

 
Od 1 lipca zmiany w odliczeniu VAT od paliwa
2015-06-23
Od dnia 1 lipca 2015 r. VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu firmowych pojazdów będzie odliczany tak jak pozostałe wydatki związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów „mieszanych” czyli na ogólnych zasadach wynikających z art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
więcej