Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Pomoc finansowa dla studentów zwolniona z PIT
2015-07-09
W dniu wczorajszym w życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 860). Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pomocy finansowej udzielonej w ramach Programu rządowego na studia za granicą.
więcej
 
Zmiany w VAT od 2016 r.
2015-07-09
Niektóre zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wejdą w życie z początkiem 2016 r.
więcej

 
VAT: Zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej
2015-07-08
Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiającym nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy.
więcej
 
VAT: Zmiany w zakresie towarów wrażliwych
2015-07-03
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe w VAT sprzedawców „towarów wrażliwych” (tzw. odpowiedzialności solidarnej).
więcej

 
VAT: Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
2015-07-02
Przepisy ustawy o VAT regulują w art. 89a i art. 89b instytucję tzw. ulgi na złe długi. Regulacje umożliwiają wierzycielom obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Z dniem 1 lipca 2015 r. uchylony został art. 89a ust. 7 ustawy, co umożliwia korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami.
więcej