Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Prywatny użytek samochodów służbowych na gruncie VAT
2015-04-30
Od dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie przepisy statuujące nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Konstrukcja takich pojazdów sprawia, że mogą one być co do zasady wykorzystywane nie tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale też prywatnie.
więcej
 
MF: Termin ponownego skorzystania ze zwolnienia VAT
2015-04-28
Podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług okresie karencji również w świetle przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r., PT3.8101.4.2015.LBE.72.
więcej

 
Projekt wprowadzający ulgi na B+R
2015-04-27
Sejm rozpatrzył prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych.
więcej
 
Obsługa rachunkowo-księgowa a obowiązek ewidencjonowania – interpretacja ogólna MF
2015-04-14
W przypadku, gdy podmiot świadczący wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT, a obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących powstaje u niego na zasadach ogólnych. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r., nr PT3.8101.2.2015.AEW.16.
więcej

 
Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT
2015-04-10
Sejm przyjął 9 z 10 poprawek zaproponowanych przez Senat do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych, która rozszerza mechanizm tzw. odwróconego VAT m.in. na tablety, laptopy, konsole do gier i telefony komórkowe.
więcej