Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej
2015-07-10
W Sejmie odbyło się II czytanie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2605). W związku ze zgłoszoną poprawką przywracającą pierwotny zapis kwestii rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika projekt trafi ponownie do Komisji Finansów Publicznych.
więcej
 
Pomoc finansowa dla studentów zwolniona z PIT
2015-07-09
W dniu wczorajszym w życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 860). Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pomocy finansowej udzielonej w ramach Programu rządowego na studia za granicą.
więcej

 
Zmiany w VAT od 2016 r.
2015-07-09
Niektóre zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wejdą w życie z początkiem 2016 r.
więcej
 
VAT: Zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej
2015-07-08
Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiającym nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy.
więcej

 
VAT: Zmiany w zakresie towarów wrażliwych
2015-07-03
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe w VAT sprzedawców „towarów wrażliwych” (tzw. odpowiedzialności solidarnej).
więcej