Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Zmiana w przelewach celnych od 1 października
2015-09-16
1 października 2015 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, które wprowadza częściowe zmiany w sposobie wypełniania formularza w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych.
więcej
 
Centra Obsługi Podatnika
2015-09-11
1 września uruchomione zostały Centra Obsługi Podatnika. Podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.
więcej

 
Zmiana właściwości w zakresie zapłaty podatku od gier
2015-09-06
Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier zostało przygotowane w związku z potrzebą dostosowania przepisów wykonawczych ustawy o grach hazardowych do zmian dotyczących wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania.
więcej
 
Wzmocnienie konkurencyjności portów morskich – ułatwienia graniczne i podatkowe
2015-09-01
Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą wzmocnienia konkurencyjności polskich portów morskich, zaliczając działania w tym zakresie do głównych celów polityki rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, wskazanym w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 i Polityce morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).
więcej

 
Odliczenia VAT w trakcie zawieszenia działalności
2015-08-27
Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, która określa prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz ewentualnego zwrotu różnicy podatku VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
więcej