Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu towarów
2015-10-11
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. PT2.8101.1.2015.SJK.20 w zakresie kosztów dodatkowych wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.
więcej
 
Zmiany w obsłudze „dużych” podatników
2015-10-06
1 stycznia 2016 r. planowane jest utworzenie wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym. Rolę tą będzie pełnił Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy. Właściwość tego urzędu i pozostałych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostanie określona w opracowywanym projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, które zostanie wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.
więcej

 
Zmiany w podatkach lokalnych ważne dla gmin
2015-10-01
1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w tym m. in. w zakresie opłat. W związku z nowelizacją, w niektórych przypadkach, konieczne będzie podjęcie stosownych uchwał przez rady gmin, w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatków i opłat lokalnych.
więcej
 
Zmiany w PIT oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
2015-09-26
Z dniem 23 września 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1333).
więcej

 
Przerwa w obsłudze e-deklaracji
2015-09-21
W okresie od 1 do 7 października 2015 r. zaplanowano przerwę w elektronicznej usłudze deklaracji, pobierania aktualnych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych oraz obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych.
więcej