Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Umorzone odsetki bez podatku
2015-05-29
Osoby, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe, nie zapłacą podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek od kredytu i kapitału. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 . w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego do osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
więcej
 
Nowe zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
2015-05-27
Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Zmieni się również wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczania opłat.
więcej

 
W sprawie możliwości odzyskania podatku potrąconego z odpraw
2015-05-22
W niektórych przypadkach rekompensata dla pracowników, którzy wzięli udział w programach dobrowolnych odejść może zostać uznana za odszkodowanie zwolnione z PIT. Tym samym pracownicy, którzy otrzymali taką odprawę mają możliwość odzyskania podatku zapłaconego od otrzymanych odpraw, dotyczy to dochodów uzyskanych po dniu 1 stycznia 2014 r. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-881/14/BD.
więcej
 
TSUE: Opodatkowanie najmu
2015-05-21
Dnia 16 kwietnia 2015 r. zapadł wyrok TSUE (sygn. C 42/14) dot. odpowiedzi na pytanie czy koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz wywozu nieczystości zużytych przez najemcę lokalu powiększają u wynajmującego podstawę opodatkowania (tj. czynsz), o której mowa w art. 73 dyrektywy VAT z tytułu świadczenia usługi najmu, czy też przedmiotowe dostawy i usługi stanowią świadczenie odrębne od usługi wynajmu lokali.
więcej

 
2 proc. podatku od sprzedaży bezpośredniej dla rolników
2015-05-07
Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umożliwiającą rolnikom preferencyjną sprzedaż produktów rolnych przetworzonych.
więcej