Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
TSUE: Opodatkowanie najmu
2015-05-21
Dnia 16 kwietnia 2015 r. zapadł wyrok TSUE (sygn. C 42/14) dot. odpowiedzi na pytanie czy koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz wywozu nieczystości zużytych przez najemcę lokalu powiększają u wynajmującego podstawę opodatkowania (tj. czynsz), o której mowa w art. 73 dyrektywy VAT z tytułu świadczenia usługi najmu, czy też przedmiotowe dostawy i usługi stanowią świadczenie odrębne od usługi wynajmu lokali.
więcej
 
2 proc. podatku od sprzedaży bezpośredniej dla rolników
2015-05-07
Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umożliwiającą rolnikom preferencyjną sprzedaż produktów rolnych przetworzonych.
więcej

 
Do jutra (8 maja) księgowi mogą wrócić do zwolnienia z VAT
2015-05-07
Księgowi mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej oraz ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Przypominamy, że do jutra (tj. 8 maja br.) osoby, które zastosowały się do poprzedniego stanowiska Ministerstwa Finansów i zarejestrowały się do VAT, mogą wrócić do zwolnienia składając stosowne zawiadomienie.
więcej
 
Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego
2015-05-07
W ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika resort finansów opracował nowy wzór zaproszenia/wezwania do urzędu skarbowego. System ten począwszy od września bieżącego roku będzie określał księgę pism zawierających wzory dokumentów stosowanych w relacji urzędu z podatnikami. Docelowo do 2016 r. administracja podatkowa będzie się starała, by wszystkie pisma z urzędów skarbowych były bardziej czytelne dla podatników.
więcej

 
Nowa lista krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
2015-05-06
Opublikowano nowe rozporządzenia zawierające listę tzw. rajów podatkowych, czyli państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
więcej