Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Nowe regulacje dot. podatku od gier
2015-06-16
W piątek 12 czerwca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o grach hazardowych, wprowadzającą m.in. wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania podatkiem od gier. Nowe rozwiązania są zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wychodzą naprzeciw postulatom KE.
więcej
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
2015-06-09
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który upraszcza i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Nowe regulacje oznaczają zniesienie lub ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców.
więcej

 
Umorzone odsetki bez podatku
2015-05-29
Osoby, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe, nie zapłacą podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek od kredytu i kapitału. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 . w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego do osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
więcej
 
Nowe zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
2015-05-27
Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Zmieni się również wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczania opłat.
więcej

 
W sprawie możliwości odzyskania podatku potrąconego z odpraw
2015-05-22
W niektórych przypadkach rekompensata dla pracowników, którzy wzięli udział w programach dobrowolnych odejść może zostać uznana za odszkodowanie zwolnione z PIT. Tym samym pracownicy, którzy otrzymali taką odprawę mają możliwość odzyskania podatku zapłaconego od otrzymanych odpraw, dotyczy to dochodów uzyskanych po dniu 1 stycznia 2014 r. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-881/14/BD.
więcej