Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Dochody z Uber podlegają opodatkowaniu
2015-07-16
W związku z rosnąca popularnością aplikacji mobilnej Uber Ministerstwo Finansów informuje, że dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem tej aplikacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
więcej
 
Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej
2015-07-10
W Sejmie odbyło się II czytanie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2605). W związku ze zgłoszoną poprawką przywracającą pierwotny zapis kwestii rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika projekt trafi ponownie do Komisji Finansów Publicznych.
więcej

 
Pomoc finansowa dla studentów zwolniona z PIT
2015-07-09
W dniu wczorajszym w życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 860). Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pomocy finansowej udzielonej w ramach Programu rządowego na studia za granicą.
więcej
 
Zmiany w VAT od 2016 r.
2015-07-09
Niektóre zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wejdą w życie z początkiem 2016 r.
więcej

 
VAT: Zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej
2015-07-08
Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiającym nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy.
więcej