Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2015-06-30
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu VAT” jest dostępna od 26 czerwca 2015 r. dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
więcej
 
Podatek podobny do VAT można wrzucić w koszty
2015-06-26
Istnieje możliwość by spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów podatek o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej wynikający z faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-74/15-2/KC.
więcej

 
Od 1 lipca zmiany w odliczeniu VAT od paliwa
2015-06-23
Od dnia 1 lipca 2015 r. VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu firmowych pojazdów będzie odliczany tak jak pozostałe wydatki związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów „mieszanych” czyli na ogólnych zasadach wynikających z art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
więcej
 
Ryczałt od wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
2015-06-22
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszej noty "Zryczałtowany przychód z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych" dostępnej na portalu.
więcej

 
Nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych od 1 lipca
2015-06-17
Od lipca wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn będzie można złożyć wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach.
więcej