Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Nowelizacja Ordynacji podatkowej
2015-08-07
Prezydent Bronisław Komorowski w ostatniej chwili podpisuje nowelizację ustawy - Ordynacja podatkowa, która wprowadza zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
więcej
 
Dostawa mediów może być świadczeniem odrębnym od najmu
2015-08-02
Spółka wystawiając faktury z tytułu kosztów mediów może stosować stawki podatku VAT w wysokości właściwej dla tych dostaw, a nie stawki podatku właściwej dla usługi najmu. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 1 lipca 2015 r. Źródło: I SA/Po 883/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 roku
więcej

 
Obowiązek podatkowy dla czynności komorników z chwilą otrzymania zapłaty
2015-07-28
Obowiązek podatkowy dla czynności wykonywanych przez komorników sądowych powstawałby z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu wykonywania przez komornika sądowego czynności egzekucyjnych oraz innych czynności przekazanych mu na podstawie odrębnych przepisów.
więcej
 
Rada UE przedłużyła zwolnienia z VAT do dnia 31 grudnia 2018 r.
2015-07-23
Do 31 grudnia 2018 r. Polska może stosować zwolnienie z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30 000 euro w walucie krajowej.
więcej

 
Nowe przepisy dot. zwolnienia dla dywidend
2015-07-22
Wprowadzenie kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz zwiększenie zakresu wymiany informacji pomiędzy państwami UE, co zmierza do ujawnienia ukrywanych dochodów, to najważniejsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które rząd przyjął 21 lipca 2015 r.
więcej