Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Wstępnie wypełnione formularze PIT 37 i 38 za 2015 r.
2016-03-27
Ministerstwo Finansów chce ułatwić złożenie rocznego zeznania podatkowego i daje podatnikom możliwość skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled Tax Return). W tym roku obok PIT-37 umożliwiono wysłanie przez Internet również PIT-38.
więcej
 
Zmiana stawki VAT na wybrany sprzęt medyczny
2016-03-22
Dnia 15 marca 2016 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zmian przepisów, które mają na celu likwidację uchybienia stwierdzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej

 
Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin
2016-03-17
Ministerstwo Finansów zapowiada, że 30 dni ma trwać maksymalny czas zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które rozliczą się elektronicznie z urzędem skarbowym. Za sprawność wypłat będą odpowiadać naczelnicy urzędów, a pomoże w tym specjalne narzędzie informatyczne.
więcej
 
Konsultacje projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
2016-03-12
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jedną z rozważanych zmian jest zastąpienie dwóch instancji postępowania przed organami administracji podatkowej postępowaniem jednoinstancyjnym zakończonym decyzją zaskarżalną do sądu administracyjnego (Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny). Obecny system przewiduje dwie instancje administracyjne, a następnie dwie sądownicze.
więcej

 
Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych
2016-03-07
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.
więcej