Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT
2015-04-10
Sejm przyjął 9 z 10 poprawek zaproponowanych przez Senat do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych, która rozszerza mechanizm tzw. odwróconego VAT m.in. na tablety, laptopy, konsole do gier i telefony komórkowe.
więcej
 
MF: Zasady udzielania ulg inwestycyjnych w podatku rolnym
2015-04-02
W związku z nową perspektywą finansową pomocy w rolnictwie uchwaloną na lata 2014-2020 oraz wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 września 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 1 lipca 2014 r., str.1) Ministerstwo Finansów poinformowało, że pomoc w formie ulgi inwestycyjnej będzie udzielana na zasadach określonych w art. 14 tego rozporządzenia, czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych.
więcej

 
Jedna stawka VAT dla usługi restauracyjnej
2015-03-31
Usługa restauracyjna stanowi usługę jednorodną i podlega jednolitemu opodatkowaniu. Tym samym nie jest możliwe stosowanie innej stawki VAT dla dań gotowych i odmiennej dla napojów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2015 r., nr PT8/033/98/608/PBD/14.
więcej
 
Interpretacja ogólna w spr. zwolnienia z VAT biur rachunkowych
2015-03-26
Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad wydaniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową – poinformował MF w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 31300/2015.
więcej

 
Impreza zbiorowa a indywidualne ustalenie podstawy opodatkowania
2015-03-19
W przypadku imprez zbiorowych, jak choćby spotkań integracyjnych, nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania indywidualnych osób z tytułu udziału w nich, ponieważ nie da się ustalić, czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczególnych, oferowanych przez organizatora świadczeń. Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. II FSK 2770/14.
więcej
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68