Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Zmiana terminu wejścia w życie przepisów reformujących ustrój administracji skarbowej
2015-12-30
18 grudnia Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o administracji podatkowej, która przesuwa na 1 lipca 2016 r. reformę administracji skarbowej.
więcej
 
Weryfikacja cen transferowych - plany na 2016 r.
2015-12-25
Weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych będzie jednym z priorytetów przyjętych przez ministra finansów w 2016 r. Spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50 proc. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny.
więcej

 
Projekt ustawy wprowadzającej podatek bankowy już w Sejmie
2015-12-20
Podatek bankowy z założenia jest podatkiem nakładanym na banki i najczęściej naliczanym albo od zysków, albo od posiadanych aktywów. W Polsce w 2012 Sejm pracował już nad propozycją wprowadzenia tego podatku, ale odrzucił ten projekt. Ówcześnie podatek bankowy miał wynosić 0,39% sumy aktywów. Obecny projekt skierowany do Sejmu dnia 03 grudnia 2015 roku także zakłada opodatkowanie aktywów instytucji finansowych.
więcej
 
Projekt budżetu na rok 2016
2015-12-15
Ministerstwo Finansów skierowało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na posiedzenie rządu 15 grudnia 2015 r. projekt budżetu państwa na rok 2016. Budżet realizuje priorytetowy program rządu wspierania rodzin „500 plus", a zarazem zachowuje stabilność makroekonomiczną finansów kraju.
więcej

 
Prezydencki projekt nowelizacji PIT
2015-12-10
30 listopada 2015 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Główny założeniem proponowanych zmian jest poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców poprzez zmniejszenie bezpośredniego opodatkowania ich dochodów podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
więcej