Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Podatek od sprzedaży detalicznej
2016-08-05
Dnia 1 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano uchwaloną przez Sejm ustawę z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.
więcej
 
Nowe zasady rozliczeń w VAT przez JST
2016-07-21
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożony przez Ministra Finansów.
więcej

 
WSA we Wrocławiu uwzględnił skargę RPO na indywidualną interpretację podatkową
2016-07-16
Sprawa dotyczy interpretacji przepisów dotyczących powstania obowiązku podatkowego związanego ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT.
więcej
 
Posłowie przyjęli poprawki Senatu do tzw. pakietu paliwowego
2016-07-11
W ostatnim dniu 22-go posiedzenia Sejm zakończył parlamentarne prace nad tzw. pakietem paliwowym, mającym uszczelnić pobór VAT. Sejm uchwalił w ostatecznej wersji nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
więcej

 
Podatek VAT jednak nie dla komorników?
2016-07-06
W dniu 6 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił 11 interpretacji indywidualnych Ministra Finansów uznających, że czynności wykonywane przez komorników sądowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
więcej