Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
VAT: Zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej
2015-07-08
Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiającym nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy.
więcej
 
VAT: Zmiany w zakresie towarów wrażliwych
2015-07-03
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe w VAT sprzedawców „towarów wrażliwych” (tzw. odpowiedzialności solidarnej).
więcej

 
VAT: Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
2015-07-02
Przepisy ustawy o VAT regulują w art. 89a i art. 89b instytucję tzw. ulgi na złe długi. Regulacje umożliwiają wierzycielom obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Z dniem 1 lipca 2015 r. uchylony został art. 89a ust. 7 ustawy, co umożliwia korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami.
więcej
 
VAT: Zmiany przepisów o odwrotnym obciążaniu w transakcjach krajowych
2015-07-01
Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.; Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
więcej

 
Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2015-06-30
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu VAT” jest dostępna od 26 czerwca 2015 r. dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
więcej
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68