Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
TSUE rozpatrywał sprawę VAT na e-booki
2016-06-20
14 czerwca odbyła się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok oczekiwany jest za kilka miesięcy. Rozprawa dotyczyła zgodności unijnej dyrektywy z zasadą równości, stanowiącą ogólną zasadę prawa Unii oraz zawartą w art. 20 Karty Praw Podstawowych UE, w zakresie w jakim wyłącza ona możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do publikacji elektronicznych (m.in. e-booków), z której mogą korzystać publikacje wydawane na nośnikach fizycznych.
więcej
 
Kolejne zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej
2016-06-15
Dnia 31 maja 2016 r. przedstawiono projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Celem przepisów ma być uregulowanie kwestii mających w sposób skuteczny i sprawny wprowadzić w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
więcej

 
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą klauzulę obejścia prawa podatkowego
2016-06-10
Prezydent podpisał dn. 7 czerwca 2016 r. ustawę uchwaloną przez Sejm dn. 13 maja br. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
więcej
 
Termin na ponowne wydanie uchylonej interpretacji liczony na nowo
2016-06-05
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 834/14) ze skargi na interpretację indywidualną rozstrzygnął wątpliwości w przedmiocie terminu przewidzianego w celu ponownego wydania interpretacji indywidualnej po jej uprzednim uchyleniu wyrokiem sądu.
więcej

 
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
2016-05-31
Kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln złotych miesięcznie oraz skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe zawiera przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt został przekazany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.
więcej