Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Komornicy a VAT – będzie uchwała 7 sędziów NSA
2016-12-05
Dnia 1 grudnia 2016 roku odbyła się pierwsza rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnych w sprawie zasadności objęcia obowiązkiem podatkowym w VAT opłat egzekucyjnych pobieranych przez komorników sądowych. W trakcie rozprawy pełnomocnicy komornika sądowego przedstawili pogłębioną analizę statusu komornika sadowego na gruncie polskiego porządku prawnego. Wskazali również szereg innych argumentów wskazujących na to, iż uznanie działalności komorników za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie jest właściwe. Przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów złożył jednak wniosek o przedstawienie zagadnienia prawnego w rozpoznawanym zakresie do rozstrzygnięcia w formie uchwały powiększonego składu NSA.
więcej
 
Zmiany stawek kwoty wolnej od podatku
2016-11-30
Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT. Jednak większość podatników nie odczuje żadnej zmiany. Dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą opodatkowane.
więcej

 
Nowe wzory pełnomocnictw
2016-11-25
Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia: w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw oraz w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.
więcej
 
Konstytucja Biznesu. Wolność gospodarcza w praktyce
2016-11-20
Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań zawiera pakiet Konstytucji Biznesu, którą 18 listopada przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki. Sercem pakietu jest pro-wolnościowa ustawa Prawo Przedsiębiorców, która na nowo zdefiniuje relacje biznesu z administracją.
więcej

 
Oświadczenia Ministerstwa Finansów w sprawie FATCA
2016-11-15
Oświadczenia FATCA służą określeniu, czy posiadacz rachunku finansowego jest rezydentem Stanów Zjednoczonych. Składają je osoby fizyczne i prawne, które posiadają rachunki finansowe otwarte po 30 czerwca 2014 r. Wynika to z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
więcej