Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Zmiany ustawy hazardowej
2016-05-26
Zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz ograniczenie występowania zjawiska „szarej strefy" w środowisku gier hazardowych – to główne cele projektu nowelizacji ustawy hazardowej.
więcej
 
Klauzula obejścia prawa podatkowego przyjęta przez Senat
2016-05-21
Senat bez poprawek przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do Ordynacji generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, a do ustawy o podatku od towarów i usług klauzulę nadużycia prawa w odniesieniu do samego podatku VAT.
więcej

 
VAT na e-booki - rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
2016-05-16
14 czerwca br. odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności unijnej dyrektywy o wyższym w stosunku do tradycyjnych wydawnictw, opodatkowaniu podatkiem VAT e-booków. Chodzi o zgodność tej dyrektywy m.in. z zasadą równości zawartą w art. 20 Karty Praw Podstawowych UE.
więcej
 
Zmiany ustaw podatkowych w ramach tzw. Pakietu Paliwowego
2016-05-11
Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie Prawo energetyczne podyktowany jest koniecznością podjęcia działań zapobiegających wyłudzaniu podatku od towarów i usług w obrocie paliwami.
więcej

 
Unijny Kodeks Celny
2016-05-06
Unijny Kodeks Celny został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. Wszedł w życie 30 października 2013 r. Jego postanowienia mają zastosowanie od 1 maja 2016 r. Odnoszące się do UKC akty delegowane i wykonawcze zostaną przyjęte i wejdą w życie.
więcej