Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Wzmocnienie konkurencyjności portów morskich – ułatwienia graniczne i podatkowe
2015-09-01
Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą wzmocnienia konkurencyjności polskich portów morskich, zaliczając działania w tym zakresie do głównych celów polityki rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, wskazanym w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 i Polityce morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).
więcej
 
Odliczenia VAT w trakcie zawieszenia działalności
2015-08-27
Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, która określa prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz ewentualnego zwrotu różnicy podatku VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
więcej

 
Stypendia Erasmus + nieopodatkowane
2015-08-22
Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania stypendiów w ramach programu „ERASMUS +” związanych z wymiana studencką z zagranicą.
więcej
 
Przewalutowanie kredytu mieszkaniowego zwolnione z podatku dochodowego
2015-08-17
Sejm 5 sierpnia 2015 roku uchwalił ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.
więcej

 
Opłata reklamowa
2015-08-12
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadzono do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych regulacje dotyczące opłaty reklamowej. Nowelizacja efektem wprowadzenia do porządku prawnego regulacji, których podstawą jest ratyfikowana przez Polskę w 2004 r. Europejska Konwencja Krajobrazowa Rady Europy zawarta we Florencji 20 października 2000 roku.
więcej
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65