Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Informację VAT-27 będą składane tylko elektronicznie
2016-12-15
Minister Rozwoju i Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27). Projekt jest następstwem nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. Na tej podstawie informacja podsumowująca w obrocie krajowym oraz korekta tej informacji będzie składana jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i tylko za okresy miesięczne, gdyż przepisy ustawy likwidują możliwość składania tych informacji za okresy kwartalne.
więcej
 
Stawki podatku akcyzowego na olej opałowy nie naruszają Konstytucji
2016-12-10
Trybunał Konstytucyjny orzekł 6 grudnia 2016 r., że obowiązek uzyskania przez sprzedającego – w wypadku skorzystania z obniżonej stawki akcyzy – oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, który umożliwia identyfikację nabywcy, nie narusza przepisów Konstytucji RP. Zdaniem Trybunału prawodawca ma prawo określać warunki, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z ulg podatkowych, a także wskazywać skutki niedochowania tych warunków przez podatnika, które sprowadzają się najczęściej do utraty możliwości skorzystania z preferencji podatkowych.
więcej

 
Komornicy a VAT – będzie uchwała 7 sędziów NSA
2016-12-05
Dnia 1 grudnia 2016 roku odbyła się pierwsza rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnych w sprawie zasadności objęcia obowiązkiem podatkowym w VAT opłat egzekucyjnych pobieranych przez komorników sądowych. W trakcie rozprawy pełnomocnicy komornika sądowego przedstawili pogłębioną analizę statusu komornika sadowego na gruncie polskiego porządku prawnego. Wskazali również szereg innych argumentów wskazujących na to, iż uznanie działalności komorników za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie jest właściwe. Przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów złożył jednak wniosek o przedstawienie zagadnienia prawnego w rozpoznawanym zakresie do rozstrzygnięcia w formie uchwały powiększonego składu NSA.
więcej
 
Zmiany stawek kwoty wolnej od podatku
2016-11-30
Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT. Jednak większość podatników nie odczuje żadnej zmiany. Dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą opodatkowane.
więcej

 
Nowe wzory pełnomocnictw
2016-11-25
Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia: w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw oraz w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.
więcej